Du är här

hudbristningar & BRÄNNSKADOR

hudbristningar & BRÄNNSKADOR

 

BRISTNINGAR

BEHANDLING AV BRISTNINGAR/STRIER

 

När vävnaden expanderar som vid ex. graviditet (75-90% av kvinnor utvecklar hudbristningar i samband med graviditet), viktförändringar eller bystutveckling utvecklar vissa personer bristningar i olika grad. Resultatet blir streckformad ”sprucken” vävnadsförändring som initialt är rodnad för att senare övergå till pigmentreducerade linjer. Med E-dermastamp® stimuleras huden att återskapa och normalisera kollagen (fasthetsfibrer) för att lyfta vävnaden underifrån samt normalisera kärlstrukturen. Effekten blir att vävnadens struktur jämnas ut och normaliseras i färg.
 

Bristningar


Det är det hormonet, glukokortikoider som orsakar hudbristningar. Glukortikoider förhindrarbindvävens celler (fibroblasterna) att konvertera till kollagena- och elastina fibrer.

Även om bristningar är inte skadligt för kroppen, upplevs de av många som vanprydande ochkan i vissa fall leda till depression och psykiska problem.

Bristningar är historiskt sett svåra att behandla, och förbättring av dem med hjälp av laser ochkrämer har varit begränsat, men med DERMAROLLER® blir resultatet uppseendeväckande.

Behandling av bristningar med E-dermastamp® Microneedling har utförts sedan 2007, och studier visar att en genomsnittlig förbättring med 70kan förväntas.

 

 

BRÄNNSKADOR

BEHANDLING AV BRÄNNSKADOR

 

E-dermastamp® har stått för ett dramatiskt terapeutiskt genombrott i framgångsrik behandling och förbättring av brännskador; något som inte var möjligt för bara några år sedan. Resultaten har gett en ökad rörlighet i den hårda ärrvävnad som inträffar efter brännskador och minskad ihållande smärta som tyvärr ofta förekommer i dessa ärr.

Även om det kan tyckas absurt, kan man säga att behandlingen av denna typ av ärr medmikronålar, en behandling som gynnar både psykiska som den fysiska aspekten av att ha den här typen av ärr.
 

 

 

 

 

 

 

 


Bilden till vänster visar en patient med brännskada av 3:e graden.
Bilden till höger visar samma patient 7 månader efter endast 1 behandling. 

Dr. Igor Sofanov, m.fl. har publicerat övertygande resultat som visar att ärr orsakade av brännskador svarar mycket bra på E-dermastamp®-behandling. Sofanov har även släppt imponerande fotografisk dokumentation som visar att behandlingen även minskar hyperpigmentering,som lätt uppstår vid denna typ av ärr, till en praktiskt taget "normal nivå". Även erytem (rodnad efter inflammation) kan minskas.

De flesta patienter med ärr efter brännskador har olika typer av ärr (atrofiska, hypertrofiska och keloida ärr). Av erfarenhet vet vi att det stora problemet för dessa patienter är att proteinet i huden skadas permanent, och omvandlas därefter till en hård och förhöjd ärrvävnad som kan varaflera millimeter högre än hudens normala nivå. Den hårda ärrvävnad orsakar en nedsatt rörlighet; som återigen kan vara en källa till ständig och ihållande smärta.
 

 

 

 

 

 

 

 


Bilden till vänster visar ett omfattande brännärr. Lägg speciellt märke till den marmorerade hyperpigmenteringen i ärret.
Bilden till höger visar samma patient 8 månader efter endast 1 behandling.

 

BEHANDLINGSINTERVALL vid bränskador & bristningar

Behandlingen upprepas 3-8 gånger med 1-4 veckors mellanrum beroende på omfattning.

Behandling av brännskador bör utföras av specialister och av aukt. DERMAROLLER®-terapeuter.

Vi vill även påpeka att det tar lång tid att uppnå maximalt resultat, i de flesta fall tar det 4-8 månader, ibland längre för att nå fullgott resultat.

TIPS!

Solljus utlöser fria syreradikaler - hudcellernas värsta fiende. Undvik direkt solljus efter behandling och använd UV-skydd med minst Spf 30.

VIKTIGT ATT VETA: 

E-dermastamp® klinikinstrument är ett engångsverktyg och får endast användas av auktoriserade kliniker med handhavandecertifiering.

 

Pris: BRÄNSKADOR & BRISTNINGAR

Tid: 40min. Pris: 1.595kr, Paketpris: 4ggr 5.495 kr